Tin tức Lees có bao nhiêu mẫu sản phẩm?

Lees có bao nhiêu mẫu sản phẩm?

Cập nhật: 20/03/2015
Tổng số lượng mẫu sản phẩm của LEE'S lên tới gần 8800 mẫu. Con số mà ngay việc xử lý thông tin quanh từng sản phẩm đã tiêu tốn một khoảng thời gian khổng lồ của LEES - chưa nói tới việc sản xuất chừng ấy mẫu sản phẩm, hiện chúng tôi đã update đến hơn 3000 mẫu sản phẩm .Đó là công sức- nhưng copy chúng thì rất nhanh, nhất là ở Việt Nam...
LEE'S
Top
Bình luận
Best price for Quatar Best price for Dubai San pham phao nep Services Online Dich vu 3D phoi canh Dich vu thi cong phao nep Classic Best price for Southeast Asia